Σχεδιασμός εκδηλώσεων

Σχεδιασμός εκδηλώσεων, επιλογές & λύσεις.. Ο σχεδιασμός εκδηλώσεων εμπεριέχει πάντα τον εξής προβληματισμό: Ο σχεδιασμός θα έχει τα στοιχεία που θα κάνουν την διαφορά, θα έχει κάτι το διαφορετικό ώστε να μείνει στην μνήμη των συμμετεχόντων ? Ερωτήματα και προβληματισμοί που διαρκούν σχεδόν μέχρι το τέλος, την τελική φάση της ολοκλήρωσης του σχεδιασμού.